Kvalitet

VBK Nordic AS er en solid leverandør med et eget kvalitetsstyringssystem som er godkjent av Forsvarets Logistikkorganisasjon i henhold til AQAP-2120 ed. 3, som tilsvarer ISO 9001-2008, med en del tillegg utviklet av NATO.

AQAP 2120 ed3 Hovedprosesser