Skip to main content

VBK Nordic utfører komplett overflatebehandling inkludert renseblåsing av industri- og offshorekomponenter. Vi kan møte de strengeste krav til kvalitet og dokumentasjon, og vi har egen FROSIO-inspektør nivå III etter NS 476. Vår kompetanse er innen de forskjellige NORSOK-systemene og større selskapers egne systemer, samt systemer for luftfarts- og forsvarsindustrien. Våre fagfolk har også bred erfaring i lakkering av alle typer kjøretøy.

Vi har en 2-sone delbar lakk-kabin med dimensjon 23x5x6m, en mindre lakk-kabin på 10x4x4m og en blåse-kabin som måler 14x5x6m. Det er innvendig transport mellom kabinene.

Se forøvrig også våre referanser.